News Mix

Turneul "Primii pași spre Victorii: 27, 28 mai (RO / RU)

ANS invită toți copii care iubesc și joacă șah (până la 12 ani) să participați la turneul de calificare "Primii pași spre Victorii!" 27 mai și 28 mai 2018.

Potrivit rezultatelor turneului "Primii pași spre Victorii!" copii vor fi selectați pentru  participare la Festivalul internațional de șah pentru copii și juniori "Cupa Salină Turda" (România)

Condiții de selecție:

Sportivii care se vor plasa pe locurile 1-10 în clasamentul final și vor rezerva locul pentru participare la cantonamentul sportiv din 04-15 iunie 2018, obțin dreptul de a participa la Festivalul Internațional Salina Turda

În cazul în care cineva din primii 10 din clasament va refuza să participe la cantomentul sportiv, atunci dreptul de participare la Festival se transmite participantului de turneu care a obținut locul următor în lista clasamentului final.

"Cupa Salină Turda" din Turda (România) la respectarea tuturor regulilor de participare:

1. rezervarea în avans a locului participantului în turneul "Primii pași spre victorii!" (Chișinău)

2. după finalizarea turneului "Primii pași spre victorii!" (Chișinău) să participe activ la pregătirea sportivă,  și anume de a trece un curs de pregătire cu antrenorul-Cursul "Performanta" de la 4 iunie la 15 iunie 2018.

Detalii

Condiții speciale (numai pentru studenții ANS) participanții la Turneul internațional "Cupa Salină Turda" (România):

- Cazare gratuita in Romania (participant și părintele acestuia)
- Participarea fără taxe de turneu!
- Indiferent de rezultatele turneului,  toți participanții vor primi cadouri de la organizatori!
- Sesiuni de wellness! Vizite gratuite și nelimitate cea mai mare pestera (Salina) din Europa!
- Suport gratuit de coaching pe tot parcursul turneului! (pregătirea jocului și analiza partidelor jucate)


Отборочный турнир по шахматам пройдет 27 и 28 мая

Academia Nationala de Sah приглашает всех ребят, кто любит и играет в шахматы (до 12 лет) принять участие в отборочном турнире "Твои первые шаги в победам!" 27 мая  и 28 мая 2018г. 

По результатам проведенного Турнира "Твои первые шаги к победам!" 

будет осуществлен отбор учеников для поездки и участия в Международном Шахматном Фестивале Cupa Salină Turda” (Romаnia)  

Условия отбора:

1. Дети-спортсмены, которые займут места с 1 по 10 в финальном зачете и зарезервируют место для участия в спортивном тренировочном лагере с 04 по 15 июня 2018 года, получат право участвовать в Международном фестивале Cupa Salină Turda в г. Турда (Румыния)

2. В случае, если кто-то из 10 лучших в турнирной таблице откажется участвовать в спортивных сборах, то право на участие в Фестивале передается участнику турнира, который получил следующее место в финальном списке турнира.

Внимание! 

Информация о спортивных сборах: Курса "Performanta" на сайте

Особенные условия (только для учеников ANS) участников Международного турнира Cupa Salină Turda” (Romаnia)  

- Бесплатное проживание в Румынии (участник и его сопровождающий родитель)
- Участие в Турнире без турнирных взносов!
- Бесплатное тренерское сопровождение на протяжение всего турнира! (подготовка к партии и анализ сыгранных партий)
- Независимо от результатов турнира, вручение всем участникам подарков от организаторов!
- Оздоровительные сеансы! Бесплатное и неограниченное посещение самой большой пещеры (Салины) в Европе! 

Еще News Mix