”Choice - Moldova: Patrimoniu și modernitate”

”CHOICE- Moldova: Patrimoniu și modernitate”
15:00
Muzeul Naţional de Artă al Moldovei
str. 31 August 1989, 115

De la organizatorii:

"Asociația agențiilor pentru democrația locală ALDA (Franța) în parteneriat cu Asociația Obștească Comitetul Național ICOM Moldova anunță inițierea programului de parteneriat "CHOICE - Cultural Heritage: Opportunity for Improving Civic Engagement" (Patrimoniul cultural: oportunitate pentru sporirea angajamentului civic) și invită spre participare toate organizațiile interesate.

Se invită spre participare organizațiile non-guvernamentale de nivel local și/sau național care activează în domeniul dezvoltării locale, protejării și restaurării patrimoniului cultural; organizațiile, grupurile și asociațiile de profesioniști și intelectuali, personalitățile din domeniul culturii interesate de posibilitățile conservării peisajului cultural și a diversității sale, cât și de asigurarea utilizării stabile a resurselor patrimoniului cultural pentru dezvoltarea orașelor și localităților.

Proiectele pot fi depuse de către o organizație sau în parteneriat cu alți solicitanți din aceeași țară sau din una sau mai multe țări-participante la proiect (Armenia, Belarus, Moldova și Ucraina)"

Facebook